Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele
IPJ Caraş-Severin

Anunț concurs angajare personal contractual

Email Imprimare PDF

Click pe fișierul atașat pentru detalii.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (anunt-personal-contractual-20160725.pdf)Anunț angajare personal contractual[Anunț angajare personal contractual]279 Kb25.07.2016 14:11
 

În atenţia candidaţilor declaraţi „ADMIS” la concursul de încadrare din sursă externă, sesiunea aprilie-mai 2016

Email Imprimare PDF

Având în vedere că începând cu 01.07.2016 vor fi emise actele administrative de încadrare, dată de la care urmează să participaţi la un program intensiv de inserţie profesională, veţi lua următoarele măsuri:

 

 • solicitaţi angajatorului (în situaţia celor încadraţi în muncă), încetarea contractului de muncă cu data de 30.06.2016;
 • în data de 01.07.2016, orele 08,00 veţi fi prezenţi la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caras-Severin, din municipiul Reşiţa, b-dul A.I. Cuza, nr. 40-42 în ţinută decentă, având asupra dvs. carnetele de muncă sau acte doveditoare privind vechime în muncă/perioada de contribuţie (în situaţia celor care au desfăşurat activităţi, pe baza unui contract de muncă,în ţară sau străinătate, anterior datei de 01.07.2016) şi cărţile de identitate.

 

Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel. 0255/502010.

 

Anunț

Email Imprimare PDF

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş­Severin, cu sediul în municipiul Reşiţa, b­dul  A.I. Cuza, nr. 40, desfăşoară în data de 18.06.2016, începând cu orele 10:00, la Stadionul  municipal din Reşiţa, activitatea de verificare a aptitudinilor fizice a candidaţilor înscrişi la  concursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, forma de  învăţământ frecvenţă redusă - sesiunea 2016.

Proba de verificare a aptitudinilor fizice se susţine de către candidaţi potrivit  prevederilor  Ordinului  M.A.I.  nr.  154/2004  privind  activităţile  de  educaţie  fizică şi  sport  în  M.A.I., cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru  categoria  de  solicitare fizică  „normală”,  în raport  de  grupă  de  vârstă,  distinct  pentru  bărbaţi şi  femei.

Click pe fișierul atașat pentru mai multe detalii.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (anunt-verificare-aptitudini-fizice-candidati.pdf)Anunț verificare aptitudini fizice candidați[Anunț verificare aptitudini fizice candidați]159 Kb13.06.2016 20:14
 

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de agenți, cu încadrare directă din sursă externă sau reîncadrare

Email Imprimare PDF

Detalii pot fi obținute accesând link-urile de mai jos:

Anunț privind listele finale cu rezultatele obținute de candidații înscriși la concursul pentru ocuparea unor posturi de agenți prin încadrare din sursă externă

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

Cu data prezentului anunț, se publică listele finale cu rezultatele obținute de candidații înscriși, la concursul pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți, existente în statele de organizare ale Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv ale inspectoratelor de poliție județene, prin încadrare din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (IPJ_Caras-Severin_-_incadrare_directa.xlsx)Rezultate concurs încadrare din sursă externă[Rezultate concurs încadrare din sursă externă]18 Kb25.05.2016 10:21

Anunt prin care se aduce la cunoștința candidaților care au formulat contestații la proba scrisă rezultatul acestora

Precizari metodologice privind organizarea şi desfăşurarea probei scrise la concursurile de ocupare a unor posturi vacante de execuţie, cu recrutare din sursă externă, prin reîncadrarea persoanelor care au avut calitatea de poliţist sau prin încadrare directă

Anunţ privind listele nominale cu rezultatele la proba scrisa obtinute de candidati. Precizari cu privire la eventualele contestatii

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

Cu data prezentului anunț, se publică listele cu rezultatele la proba scrisă obținute de candidații înscriși, la concursurile pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți, prin încadrare directă, din sursă externă, respectiv pentru ocuparea unui număr de 47 posturi vacante de agenți de poliţie, prin reîncadrare.

Facem precizarea că au fost declarați „Admis” la proba scrisă candidații care au obținut minimum nota 7.

Candidații neprezentați au fost declarați „Respins”.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba scrisă pot fi depuse în termen de 24 de ore, calculat de la ora menționată în prezentul anunț, ca fiind ora publicării anunțului, la unitățile teritoriale care au efectuat recrutarea.

Conform prevederilor art. 32 alin. (2) din Anexa nr. 2 a Ordinului  m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile MAI, cu modificările și completările ulterioare „candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări”.

Contestațiile se soluționează de către comisiile constituite în acest scop, rezultatele urmând a fi comunicate prin publicare pe pagina de Internet a Poliției Române.

Șefii unităților de poliție care au efectuat recrutarea, urmează a dispune măsurile care se impun, în vederea asigurării posibilității depunerii contestațiilor, pe toată perioada celor 24 de ore, stabilite ca termen de depunere, și pentru înaintarea contestațiilor de îndată, Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane, în vederea prezentării acestora Comisiilor de soluționare a contestațiilor.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (Slatina_afisare_scris.xlsx)Lista nominală rezultate proba scrisă Centrul Slatina[Lista nominală rezultate proba scrisă Centrul Slatina]99 Kb17.05.2016 09:30

Anunţ privind planificarea nominala a candidatilor la proba scrisa pe centre zonale, institutii de invatamant si sali de concurs

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

Având în vedere anunțul comisiei de concurs din data de 11.05.2016, prin care s-a adus la cunoștința candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți, prin încadrare directă, din sursă externă, respectiv pentru ocuparea unui număr de 47 posturi vacante de agenți de poliţie, prin reîncadrare, repartizarea pe centre zonale la proba scrisă a concursului și adresele locațiilor instituțiilor de învățământ unde se va susține proba;

Prin prezentul anunț, se comunică listele nominale ale candidaților, separat pe centre zonale, conținând planificarea pe instituții de învățământ și pe săli de concurs în vederea susținerii probei scriseanexe la prezentul anunț.

Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul instituției de învățământ unde au fost repartizați sâmbătă, 14.05.2016, începând cu ora 9.15, accesul în sălile de concurs fiind permis până la cel mult ora 10.00. Candidaților care nu sunt prezenți la ora 10.00 în săli nu li se va mai permite accesul și vor fi declarați “neprezentat”, indiferent dacă se află sau nu în incinta instituției de învățământ unde se susține proba.

Proba scrisă va începe la ora 11.00, în intervalul orar 10.00-11.00, urmând să se desfășoare activitățile pregătitoare susținerii probei scrise.

Accesul candidaților la locația unde se susține proba scrisă și verificarea identității în sala de concurs se realizează prin prezentarea de către aceștia a unui document de identitate valabil, respectiv carte de identitate, permis de conducere sau pașaport, în lipsa unui astfel de document din cele anterior menționate candidaților nu li se va permite accesul în sala de concurs, urmând a fi declarați “neprezentat”.

Candidații vor avea asupra lor numai documentul de identitate și pix/stilou de culoare albastră. Nu se admite accesul candidaților în sală cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare. Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea.

Regulile privind desfășurarea probei scrise sunt cuprinse în precizările metodologice elaborate în acest scop, publicate pe pagina de Internet, www.politiaromana.ro, la secțiunea carieră, posturi scoase la concurs, pe care candidații sunt rugați să le citească pentru a lua la cunoștință despre modul în care urmează să se susțină proba.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (postare_internet_repartizare_scris_Slatina.xlsx)Planificare candidati pe institutii de invatamant si sali de concurs[Planificare candidati la proba scrisa pe institutii de invatamant si sali de concurs]98 Kb12.05.2016 22:00

Anunţ privind listele nominale cu rezultatele la proba de evaluare a performantei fizice obtinute de candidatii inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea unor functii de agenti de politie

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

Cu data prezentului anunț, se publică listele cu rezultatele la proba de evaluare a performanței fizice obținute de candidații înscriși la concursurile pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți, prin încadrare directă, din sursă externă, respectiv pentru ocuparea unui număr de 47 posturi vacante de agenți de poliţie, prin reîncadrare.

Facem precizarea că au fost declarați „Admis” candidații care au obținut minimum nota 5 la ambele probe și media aritmetică minimum 6.

Candidații neprezentați au fost declarați „Respins”.

Planificarea nominală a candidaților rămași în concurs, pentru testul scris, pe centre zonale, instituții de învățământ și săli de concurs, va fi anunțată ulterior.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (Candidati_admis_respins_sport_DE_POSTAT_Slatina.xlsx)Listă nominală cu rezultatele la evaluarea sportivă[Listă nominală cu rezultatele la evaluarea sportivă]105 Kb12.05.2016 21:41

Precizări cu privire la contestaţiile la testarea psihologică şi revenire la anunţul privind planificarea nominală a candidaților la proba de evaluare a performanței fizice, în sensul că se îndreaptă unele erori materiale

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

Cu data prezentului anunț, se aduce la cunoștința candidaților care au contestat avizul de inaptitudine faptul că, la nivelul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, comisia constituită în vederea soluționării contestațiilor a hotărât menținerea avizelor psihologice inițiale și, în consecință, niciun candidat nu va fi reexaminat psihologic la concursurile de încadrare directă, cu recrutare din sursă externă, sau reîncadrare.

 

Totodată, se revine la anunțul din data de 05.05.2016 privind planificarea nominală a candidaților la proba de evaluare a performanței fizice, în sensul că se îndreaptă următoarele erori materiale:

 • La nr. curent 582 din planificarea nominală la Centrul Câmpina, se introduce candidatul CIUBOTARU CĂTĂLIN-GABRIEL, având data nașterii 09.11.1986 și se elimină candidatul CIUBOTARU DANIEL CONSTANTIN, având data nașterii 18.03.1984, întrucât primul candidat menționat îndeplinește cumulativ condițiile de concurs, iar cel de-al doilea candidat nu îndeplinește aceste condiții;
 • La nr. curent 429 din planificarea nominală la Centrul Iași, se introduce candidatul CRĂCIUN IONEL, având data nașterii 09.09.1988 și se elimină candidatul CRĂCIUN IONEL, având data nașterii 15.09.1989, întrucât primul candidat menționat îndeplinește cumulativ condițiile de concurs, iar cel de-al doilea candidat nu îndeplinește aceste condiții.

Totodată, urmare comunicării Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, s-a constatat, de către comisia de recrutare, validitatea candidaturii candidaților BREBENE-BADEA VALENTIN, având data nașterii 05.09.1992, respectiv ROȘIE MIHAI-SILVIU, având data nașterii 09.05.1994, context în care aceștia au fost planificați să susțină proba de evaluare a performanței fizice în Centrul zonal București (Academia de Poliție), în data de 11.05.2016, ora 13.00, fiind incluși în detașamentul nr. 30.

Rectificările vor fi efectuate în planificarea nominală din data de 05.05.2016, prin modificarea corespunzătoare a anexelor cuprinzând planificarea nominală la Centrele București, Câmpina și Iași și republicarea acestora.

Anunt privind planificarea nominala a candidatilor la prima proba de concurs, evaluarea performantei fizice. Precizari metodice privind modul de organizare a probei.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

Având în vedere anunțul comisiei de concurs din data de 04.05.2016, prin care s-a adus la cunoștința candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenți, prin încadrare directă, din sursă externă, respectiv pentru ocuparea unui număr de 47 posturi vacante de agenți de poliţie, prin reîncadrare, repartizarea pe centre zonale la prima probă de concurs;

Prin prezentul anunț, se comunică listele nominale ale candidaților, separat pe centre zonale, conținând planificarea pe zile și ore în vederea susținerii probei de evaluare a performanței fizice, Anexele 1-5 la prezentul anunț.

Candidații vor regăsi în fișierele anexate, în dreptul numelui și prenumelui, următoarele informații: data susținerii probei, ora la care trebuie să se prezinte la locația unde se susține proba, unitatea de poliție care a efectuat recrutarea, numărul detașamentului în care a fost introdus candidatul, grupa de vârstă în funcție de care se determină baremul la proba fizică și data nașterii.

Candidații sunt rugați să se prezinte la ora, data și locul stabilite în vederea susținerii probei de evaluare a performanței fizice și să rețină informațiile cuprinse în planificare, menționate în dreptul fiecăruia, gruparea candidaților pe detașamente și în funcție de vârstă având ca scop organizarea eficientă a probei de concurs. Accesul candidaților la locația unde se susține evaluarea performanței fizice, conform planificării, se realizează prin prezentarea de către aceștia a unui document de identitate valabil, respectiv carte de identitate, permis de conducere sau pașaport, în lipsa unui astfel de document din cele anterior menționate, candidaților nu li se va permite accesul în incinta unității/instituției.

Totodată, prin prezentul anunț, în Anexa nr. 6, se aduc la cunoștința candidaților precizări metodice privind regulile de organizare şi desfăşurare a activităţilor pentru verificarea aptitudinilor, instruirea candidaților referitoare la probele, modalitatea de notare și baremele la acestea, precum și cu privire la activitatea subcomisiilor de concurs, pe care candidații sunt rugați să le citească pentru a lua la cunoștință despre modul în care urmează să se susțină proba.

Reamintim că proba de evaluare a performanței fizice se va desfășura zilnic, în perioada 07.05.2016 – 11.05.2016, cu mențiunea că, din motive obiective, proba poate fi prelungită și în data de 12.05.2016, precum și faptul că activitatea se desfășoară pe centre zonale, ale căror adrese sunt menționate în dreptul fiecăruia, astfel:

- Municipiul București – la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, situat în strada Aleea Privighetorilor, nr. 1-3, sector 1;

- Municipiul Cluj-Napoca (jud. Cluj) – Parcul sportiv universitar „Prof. dr. Iuliu Hațieganu”, situat în strada Pandurilor, nr. 7;

- Municipiul Câmpina (jud. Prahova) – la sediul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, situat în bulevardul Carol I, nr. 145;

- Municipiul Iași (jud. Iași) – Stadionul „Emil Alexandrescu”, situat în strada Aleea Grigore Ghica Vodă, nr. 12-24 (cartier Copou);

- Municipiul Slatina (jud. Olt) – la sediul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” Slatina, strada Cazărmii, nr. 40.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (Centrul_Slatina.xlsx)Planificare nominală candidați evaluare perfomanțe sportive[Planificare nominală candidați evaluare perfomanțe sportive]146 Kb05.05.2016 22:29

Anunt privind republicarea listelor cu rezultatele la examinarea psihologică a candidaților la concursul de încadrare din sursă externă / reîncadrare ca polițist organizat de I.G.P.R.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^1), alin. (2^2) și (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul m.a.i. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MAI nr. 23/2015, privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, Ordinul m.a.i. nr. II/4831 din 23.03.2016;

Având în vedere unele neclarităţi în datele comunicate de către comisiile teritoriale de recrutare;

Cu data prezentului anunţ, se republică listele nominale cu rezultatele la evaluarea psihologică, desfăşurate în cadrul concursurilor organizate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru ocuparea unui număr de 1853 posturi vacante de agenţi, prin încadrarea directă, din sursă externă, respectiv pentru ocuparea unui număr de 47 posturi vacante de agenţi de poliţie, prin reîncadrare ca poliţist.

Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi primite la unităţile care au efectuat recrutarea în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului, respectiv până la cel mult 05.05.2016, inclusiv, ora 16.00, urmând a fi înaintate, de îndată, de către aceste unităţi Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne în vederea soluţionării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Unităţile care au efectuat recrutarea vor prelua şi vor publica în mod corespunzător prezentul anunţ, pe paginile de Internet, dacă acestea sunt funcţionale şi la sediile unităţilor, numai cu privire la rezultatele referitoare la candidaţii proprii.

Listele nominale cu rezultatele la evaluare psihologică, defalcate pe unităţi, sunt anexate prezentului anunţ.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (Caras.xlsx)Listă nominală cu rezultatele la evaluarea psihologică[Listă nominală cu rezultatele la evaluarea psihologică]20 Kb29.04.2016 20:16

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de încadrare din sursă externă, care anterior au avut calitatea de poliţist sau cadru militar

Până la data de 15.04.2016 vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Caraş Severin copia actului administrativ prin care i-au încetat raporturile de serviciu/ a fost trecut în rezervă sau adeverință eliberată de unitatea în care au fost încadrați, din care să rezulte că a avut calitatea de polițist/cadru militar și motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă.

Candidaţilor din această categorie care nu vor avea la dosarul de recrutare documentele solicitate până la data stabilită, le va fi respinsă candidatura urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale.

Click și pe fișierele atașate pentru detalii.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (anunt-centre-zonale-pentru-proba-de-evaluare-a-performantelor-fizice.pdf)Anunţ privind proba de evaluare a performanţei fizice şi centrele zonale[Anunţ privind proba de evaluare a performanţei fizice şi centrele zonale]80 Kb04.05.2016 20:45
Descarcă (download) acest fișier (16-04-28-05-18-09Caras-Severin-.xls)Anunţ privind listele nominale cu rezultatele la evaluarea psihologică[Anunţ privind listele nominale cu rezultatele la evaluarea psihologică]48 Kb28.04.2016 18:06
Descarcă (download) acest fișier (anunt-testare-psihologica.pdf)Anunț planificare testare psihologică candidați[Anunț planificare testare psihologică candidați]326 Kb13.04.2016 15:09
Descarcă (download) acest fișier (anunt-modificare-data-depunere-fisa-medicala.pdf)Termenul de completare a dosarului de candidat cu fisa medicala, prelungit![Termenul de completare a dosarului de candidat cu fisa medicala, prelungit!]69 Kb11.04.2016 16:45
Descarcă (download) acest fișier (model-autobiografie.pdf)Model autobiografie[Model autobiografie]2734 Kb04.04.2016 13:52
Descarcă (download) acest fișier (indrumar-autobiografie-si-tabel-rude.pdf)Îndrumar autobiografie și tabel rude[Îndrumar autobiografie și tabel rude]101 Kb04.04.2016 13:52
Descarcă (download) acest fișier (anunt-preliminar.pdf)Anunț preliminar[Anunț preliminar]192 Kb04.04.2016 13:51
 

Admiterea 2016

Email Imprimare PDF

Click pe fișierul atașat pentru detalii.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (anunt-cs.pdf)Anunț organizare și selecție candidați[Anunț organizare și selecție candidați]701 Kb19.04.2016 22:03
Descarcă (download) acest fișier (informatii-generale-admitere-2016-tematica-si-bibliografia.pdf)Informații generale despre Admiterea 2016 - tematica si bibliografia[Informații generale despre Admiterea 2016 - tematica si bibliografia]785 Kb19.04.2016 21:59
 

În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul de încadrare din sursă externă, care anterior au avut calitatea de poliţist sau cadru militar

Email Imprimare PDF

Până la data de 15.04.2016 vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Caraş Severin copia actului administrativ prin care i-au încetat raporturile de serviciu/ a fost trecut în rezervă sau adeverință eliberată de unitatea în care au fost încadrați, din care să rezulte că a avut calitatea de polițist/cadru militar și motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă.

Candidaţilor din această categorie care nu vor avea la dosarul de recrutare documentele solicitate până la data stabilită, le va fi respinsă candidatura urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale.

 

Anunt concurs pentru ocuparea unor posturi de ofiter de politie la structuri din cadrul IPJ Caras-Severin, prin trecerea in corpul ofiterilor de politie a agentilor de politie care indeplinesc conditiile legale

Email Imprimare PDF

Click pe fiserele de mai jos pentru detalii.

Fişiere ataşate:
Descarcă (download) acest fișier (tabel-nominal-rezultat-final-contestatie-ice.pdf)Tabel nominal rezultat final contestație SICE[Tabel nominal rezultat final contestație SICE]159 Kb21.03.2016 15:53
Descarcă (download) acest fișier (tabel-nominal-rezultat-final-contestatie-op.pdf)Tabel nominal rezultat final contestație OP[Tabel nominal rezultat final contestație OP]165 Kb21.03.2016 15:53
Descarcă (download) acest fișier (tabel-nominal-rezultate-sic.pdf)Tabel nominal rezultate SIC[Tabel nominal rezultate SIC]795 Kb19.03.2016 19:55
Descarcă (download) acest fișier (tabel-nominal-rezultate-sice.pdf)Tabel nominal rezultate SICE[Tabel nominal rezultate SICE]284 Kb19.03.2016 19:54
Descarcă (download) acest fișier (tabel-nominal-rezultate-op.pdf)Tabel nominal rezultate OP[Tabel nominal rezultate OP]3749 Kb19.03.2016 19:54
Descarcă (download) acest fișier (centralizator-general.pdf)Centralizator general cu candidații la proba scrisă, pe posturi[Centralizator general cu candidații la proba scrisă, pe posturi]4928 Kb17.03.2016 15:46
Descarcă (download) acest fișier (anunt-stabilire-sali-si-graficul-de-desfasurare.pdf)Anunț stabilire săli și grafic desfășurare concurs[Anunț stabilire săli și grafic desfășurare concurs]1251 Kb16.03.2016 15:30
Descarcă (download) acest fișier (lista-candidatilor-declarati-apt-la-testare-pentru-op-la-ipjcs.pdf)Lista candidaților declarați APT la testare pentru O.P. la I.P.J. C.S.[Lista candidaților declarați APT la testare pentru O.P. la I.P.J. C.S.]198 Kb09.03.2016 15:18
Descarcă (download) acest fișier (lista-candidatilor-declarati-apt-la-testare-pentru-sice-la-ipjcs.pdf)Lista candidaților declarați APT la testare pentru S.I.C.E. la I.P.J. C.S.[Lista candidaților declarați APT la testare pentru S.I.C.E. la I.P.J. C.S.]157 Kb09.03.2016 14:57
Descarcă (download) acest fișier (lista-candidatilor-declarati-apt-la-testare-pentru-sic-la-ipjcs.pdf)Lista candidaților declarați APT la testare pentru S.I.C. la I.P.J. C.S.[Lista candidaților declarați APT la testare pentru S.I.C. la I.P.J. C.S.]183 Kb09.03.2016 14:56
Descarcă (download) acest fișier (situatia-numerica-a-candidatilor-inscrisi-la-ipjcs.pdf)Situatia numerica a candidatilor inscrisi la TCO[Situatia numerica a candidatilor inscrisi la TCO]157 Kb22.02.2016 20:15
Descarcă (download) acest fișier (lista-candidatilor-inscrisi-ic-la-ipj-cs.pdf)Lista candidatilor inscrisi IC la IPJ CS[Lista candidatilor inscrisi IC la IPJ CS]187 Kb22.02.2016 20:15
Descarcă (download) acest fișier (lista-candidatilor-inscrisi-sice-la-ipj-cs.pdf)Lista candidatilor inscrisi SICE la IPJ CS[Lista candidatilor inscrisi SICE la IPJ CS]163 Kb22.02.2016 20:14
Descarcă (download) acest fișier (lista-candidatilor-inscrisi-op-la-ipj-cs.pdf)Lista candidatilor inscrisi OP la IPJ CS[Lista candidatilor inscrisi OP la IPJ CS]197 Kb22.02.2016 20:13
Descarcă (download) acest fișier (anunt-testare-psihologica-candidati-tco-cs.pdf)Anunt testare psihologica candidati TCO[Anunt testare psihologica candidati TCO]199 Kb21.02.2016 13:11
Descarcă (download) acest fișier (revenire-anunt-concurs-tco-ic.pdf)Revenire anunț concurs la structuri de investigații criminale[Revenire anunț concurs la structuri de investigații criminale]248 Kb15.02.2016 17:26
Descarcă (download) acest fișier (modificare-bibliografie-op.pdf)Modificare bibliografie concurs structuri de ordine publica - rural[Modificare bibliografie concurs structuri de ordine publica - rural]210 Kb09.02.2016 14:07
Descarcă (download) acest fișier (metodologie-concurs-tco.pdf)Metodologia desfasurarii probelor de concurs[Metodologia desfasurarii probelor de concurs]6932 Kb09.02.2016 11:53
Descarcă (download) acest fișier (calendar-tco.pdf)Calendar[Calendar]96 Kb09.02.2016 11:51
Descarcă (download) acest fișier (anunt-op.pdf)Posturi de ofiter de politie la structuri de ordine publica - rural[Posturi de ofiter de politie la structuri de ordine publica - rural]1602 Kb08.02.2016 22:43
Descarcă (download) acest fișier (anunt-ice.pdf)Post de ofiter de politie la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice[Post de ofiter de politie la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice]1063 Kb08.02.2016 21:20
Descarcă (download) acest fișier (anunt-ic.pdf)Posturi de ofiter de politie la structuri de investigatii criminale[Posturi de ofiter de politie la structuri de investigatii criminale]1071 Kb08.02.2016 21:19
 

IPJ CS în imagini

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Informatii utile pentru pensionarii MAI

Serviciul Resurse Umane va recomanda sa accesati pagina oficiala a Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I., pentru mai multe informatii privind recalcularea pensiilor.

Banner

Căutare extinsă (în site-urile tuturor unităţilor de poliţie)

Sondaj

Ați condus autovehiculul după ce ați consumat băuturi alcoolice?
 

Linia verde anticorupţie

Sesizaţi faptele de corupţie ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la

0800.806.806

Linie telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticorupţie!

Pe scurt...

Ştiaţi că Serviciile Publice Comunitare de Evidenţa Persoanelor sunt structuri în cadrul Prefecturilor, nu structuri ale inspectoratelor judeţene de poliţie?